حساس ترین قسمت های لباس کار

حساس ترین قسمت های لباس کار

 

یک ) فاق شلوار

از قسمت های بسیار حساس لباس ایمنی کار ، فاق شلوار است که در محیط کاری با کار کردن و نشست و بر خواست های فراوان پاره میشود .پس باید بسیار با دقت و فاق مناسب دوخته شود.

دو ) درز لباس 

درز لباس ایمنی کار بخصوص درز زیر بغل لباس ایمنی کار از دیگر نقاط حساس لباس است که اگر الگوی نامناسبی داشته باشد پارچه کمی مصرف کرده باشد و یا باز هم این نقطه از لباس ایمنی کار را بسیار سرسری دوخته باشند ضمن این که پاره میشود و بد فرم در تن نیروی کار می ایستد و آراستگی را از او میگیرد راحتی را نیز از پرسنل گرفته و مانع از کارکرد سریع و راحت وی میشود.

سه ) سرجیب

بسیاری از پرسنل در محیط های کاری در جیب لباس ایمنی کار خود ابزار و لوازم خود را قرار میدهند و بر میدارند که تکرار این کار در طول روز به طور پیاپی به جیب لباس ایمنی کار آسیب میزند پس میبایست خوب دوخته شده باشد و با کیفیت باشد.

چهار )ملحقات

خرابی زیپ ها و دکمه ها بسیار رایج است در لباس ایمنی کار و میبایست از ملحقات با کیفیت در لباس ایمنی کار استفاده شود چرا که خرابی آنها نه تنها باعث ناراحتی و اذیت شدن فرد میشود بلکه دیگر فرد را در مقابل آسیب ها ایمنی نمیکند و جان فرد به خطر می افتد.  • تاریخ ارسال : ۸ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • نوشته شده توسط : rahkar-user